Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej

dalej
wróć
 

« Powrót

Książka pt. "KARDIOLOGIA SPORTOWA W PRAKTYCE KLINICZNEJ" pod redakcją naukową prof. Artura Mamcarza oraz dr hab.n.med. Wojciecha Braksatora., która ukazała się na rynku nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL jest przykładem opracowania unikalnego w skali kraju w tym temacie. Uwzględniono wszystkie elementy, których znajomość konieczna jest dla poznania zarówno fizjologii, patologii i kliniki oraz orzecznictwa sportowego. Autorami rozdziałów są wybitni polscy kardiolodzy, co zapewnia wysoką wartość każdego z prezentowanych tematów. Co więcej prezentują własne doświadczenia i przemyślenia nawet w trudnych nierzadko kontrowersyjnych sytuacji klinicznych. „Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej" stanowi wybitną lekturę na polskim rynku wydawnictw medycznych, z którą winni zapoznać się wszyscy lekarze nie tylko zajmujący się kardiologią sportową.

Od redaktorów naukowych

Od ponad 20 lat zajmujemy się czynnie kardiologią sportową. Oddajemy dziś w Państwa ręce książkę Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Przypadł nam zaszczyt naukowej redakcji tego dzieła. Podręcznik został napisany przez grono wybitnych specjalistow z zakresu kardiologii i/lub medycyny sportowej. Wszyscy Oni mają osiągnięcia określonych działach medycyny, ale przede wszystkim wszyscy interesują się i zajmują medycyną sportową. Są to lekarze i fizjolodzy pracujący na co dzień w mniejszym lub większym stopniu ze sportowcami.

Sport wyczynowy to przewlekłe, systematyczne obciążenia fizyczne i psychiczne(stres), to – jak napisał klasyk dziedziny Barry Maron – „…miecz obosieczny , bo jednocześnie: może oferować ochronę przed ryzykiem nagłego zgonu u tych, którzy regularnie angażują się w wysiłek, i zwiększać krotkoterminowe ryzyko nagłej śmierci w wyniku ukrytej, nierozpoznanej choroby serca”*.

Nadrzędny cel kardiologii sportowej, a nawet szerzej – medycyny sportowej, to prewencja nagłej śmierci sercowej. Naszą rolą jest zrobić wszystko, by zapobiec tym najbardziej dramatycznym wydarzeniom. Zgony w sporcie wyczynowym stanowią bowiem tzw. nieuniknioną rzadkość. Badając i lecząc sportowcow, minimalizujemy to ryzyko.

Rolą kardiologii sportowej jest wykrycie niestwierdzonych dotąd nieprawidłowości w układzie krążenia, ocena zmian w tym układzie pod wpływem intensywnych wysiłków fizycznych, oszacowanie możliwego ryzyka związanego z chorobą serca, jak i wydawanie opinii kardiologicznej na temat dalszej aktywności, na podstawie uzyskanych wynikow badań, wiedzy i doświadczenia. To wszystko wiedzie nas także, osoby uprawiające kardiologię sportową, poprzez praktykę kliniczną i badania naukowe, do wypracowania własnych opinii i proby tworzenia zaleceń postępowania w tym obszarze medycyny (jeden z Autorów, dr n. med. Wojciech Krol, jest recenzentem amerykańskich wytycznych kardiologii sportowej ACC/AHA 2015). Celem wreszcie, samym w sobie, pozostaje popularyzacja powszechnej aktywności fizycznej, dobrej dla wszystkich – i zdrowych, i chorych na serce – osob. Te działania możemy urzeczywistniać jedynie dzięki pracy zespołowej specjalistow z wielu dziedzin.

Dziękujemy wszystkim Autorom za podjęcie się trudu napisania rozdziałow. Ich przygotowanie nie było jedynie sięgnięciem do dostępnych wytycznych, ktore nie są przecież oparte na dużych badaniach naukowych, lecz właśnie głownie na opinii eksperckiej. Zapisanie tych treści było przede wszystkim podzieleniem się z czytelnikami własnymi doświadczeniami i opiniami, utrzymanymi w ramach współczesnych standardów.

Nie da się bowiem teoretycznie uprawiać kardiologii sportowej, podobnie (a może nawet bardziej?) jak każdej innej dziedziny medycyny klinicznej.

Dziękujemy Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu za patronat, a jego włodarzom, Panu Prezesowi Andrzejowi Kraśnickiemu i Panu Sekretarzowi Generalnemu Adamowi Krzesińskiemu, za pełne poparcie naszych działań.

Dziękujemy Prezesowi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Prof. dr hab. med. Piotrowi Hoffmanowi za wsparcie naszej inicjatywy.

Dziękujemy Wydawnictwu PZWL za znakomite przygotowanie i wydanie dzieła.

Przede wszystkim jednak dziękujemy Państwu, naszym Czytelnikom – lekarzom, fizjologom, fizjoterapeutom, a także zapewne sportowcom i tym wszystkim, którzy sportem się interesują i są z nim związani, za to, że zechcieli sięgnąć po naszą książkę i przeczytać interesujący ich fragment.

Wojciech Braksator, Artur Mamcarz

*Cytat za: Maron BJ. The paradox of exercise. N Engl J Med. 2000; 343 (99): 1409–1411 XVII

Książkę KARDIOLOGIA SPORTOWA W PRAKTYCE KLINICZNEJ można zakupić bezpośrednio ze strony PZWL

 

CENTRUM KONTUZJI

Zobacz wszystkie »
 

CENTRUM ODŻYWIANIA

Zobacz wszystkie »
 

CENTRUM TRENINGU

Zobacz wszystkie »